MASSEUR

VOORWAARDEN

algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen MASSEUR Utrecht en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere, algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door MASSEUR Utrecht is aanvaard.

Inspanningen

MASSEUR Utrecht zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal MASSEUR Utrecht haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.

Reserveringen en annuleringen

MASSEUR Utrecht maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering en bevestigingssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk, per e-mail worden doorgegeven aan MASSEUR Utrecht. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MASSEUR Utrecht de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij MASSEUR Utrecht aankomt, mag MASSEUR Utrecht de behandeling inkorten.

Prijzen en betalingen

MASSEUR Utrecht vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de massagestudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren, en exclusief BTW voor bedrijven. Betalingen  behandelingen geschieden vooraf contant of per pin in de massagestudio. Betalingen massagebon(nen) en overige producten geschieden op het online betalingssysteem per IDEAL vooraf.

Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet MASSEUR Utrecht voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MASSEUR Utrecht behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MASSEUR Utrecht zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.

Aansprakelijkheid

MASSEUR Utrecht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verzwijgen of onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschap, blessures, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MASSEUR Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden bij MASSEUR Utrecht – of indien afwezig – binnen 24 uur per e-mail. MASSEUR Utrecht zal een passende oplossing aanbieden. Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of e-mail. MASSEUR Utrecht zal een passende oplossing aanbieden.

Recht

MASSEUR Utrecht behoud het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie. Op elke overeenkomst tussen MASSEUR Utrecht en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

De op al onze websites getoonde informatie wordt door MASSEUR Utrecht met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MASSEUR Utrecht verstrekt door middel van haar websites louter informatie over producten en diensten die door MASSEUR Utrecht wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

MASSEUR Utrecht aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van onze websites. MASSEUR Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van MASSEUR Utrecht opgenomen informatie en tarieven. Hoewel MASSEUR Utrecht alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MASSEUR Utrecht niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van haar websites via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door MASSEUR Utrecht worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MaSSEUR Utrecht uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MASSEUR Utrecht worden onderhouden, wordt afgewezen.

× Vraag aan MASSEUR ?