VOORWAARDEN

algemene voorwaarden

logo masseur

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en transacties tussen MASSEUR en cliënten die hiermee akkoord zijn gegaan. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Utrecht. Aan een verwijzing door de cliënt naar eigen of andere, algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door MASSEUR is aanvaard.


logo masseur

Inspanningen

MASSEUR zal de behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, op grond van de huidige wetenschap. Daarnaast zal MASSEUR haar cliënten inlichten over financiële consequenties van behandelingen evenals eventuele wijzigingen of aanvullingen van de behandelingen.


logo masseur

Reserveringen en annuleringen

MASSEUR maakt gebruik van een geautomatiseerd reservering en bevestigingssysteem. Mocht de afspraak door welke reden dan ook niet door kunnen gaan, moet dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak schriftelijk, per e-mail worden doorgegeven aan MASSEUR. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag MASSEUR de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Als de cliënt later dan de afgesproken tijd bij MASSEUR aankomt, mag MASSEUR de behandeling inkorten.


logo masseur

Prijzen en betalingen

MASSEUR vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en in de massagestudio. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren, en exclusief BTW voor bedrijven. Betalingen  behandelingen geschieden vooraf contant of per pin in de massagestudio. Betalingen massagebon(nen) en overige producten geschieden op het online betalingssysteem per IDEAL vooraf.


logo masseur

Persoonlijke gegevens en privacy

De cliënt voorziet MASSEUR voorafgaand aan de eerste behandeling van een aantal persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. MASSEUR behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MASSEUR zal de gegevens van de cliënt niet verstrekken, verkopen of verhuren aan derden.


logo masseur

Aansprakelijkheid

MASSEUR is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verzwijgen of onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschap, blessures, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. MASSEUR is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.


logo masseur

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling dient dit direct na de behandeling kenbaar gemaakt te worden bij MASSEUR – of indien afwezig – binnen 24 uur per e-mail. MASSEUR zal een passende oplossing aanbieden. Indien de cliënt een klacht heeft over een product, dient dit binnen 1 week na aankoop kenbaar gemaakt te worden per telefoon of e-mail. MASSEUR zal een passende oplossing aanbieden.


logo masseur

Recht

MASSEUR behoud het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie. Op elke overeenkomst tussen MASSEUR en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.


logo masseur

Disclaimer

De op al onze websites getoonde informatie wordt door MASSEUR met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MASSEUR verstrekt door middel van haar websites louter informatie over producten en diensten die door MASSEUR wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

MASSEUR aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van onze websites. MASSEUR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van MASSEUR opgenomen informatie en tarieven. Hoewel MASSEUR alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MASSEUR niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van haar websites via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door MASSEUR worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MaSSEUR uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MASSEUR worden onderhouden, wordt afgewezen.

Masseur Art Massage Studio Centrum Utrecht